Piktogram Nedir?

1 Yıl Önce
Admin
2 2 2 2 2

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ancak ismi bilinmeyen birçok kavram vardır. Piktogram da bunlardan birisidir. İnsanlar piktogram konusunda bilgi sahibi olmak için piktogram nedir? piktogram kelimelerini arama motoruna yazıyor.

Piktogramın İçeriği

Piktogram günlük yaşamda sıklıkla kullanılıyor. Ancak pek çok kişi piktogramın varlığından haberdar değil. Bir nesne veya kavramın resmedilip sembol şekline getirilmesine piktogram adı verilir. Bundan dolayı gün içerisinde görülen nesnelerin temeli piktograma dayanmaktadır.

Piktogramın temelinin çivi yazısı oluşturduğu düşünülüyor. Çünkü piktogramda çivi yazısında olduğu gibi fonotik harfler ve belirleyici uyaklar kullanılır. Bu sebepten dolayı piktogramın çok eski günlerde de var olduğu düşünülür.

Yapılan araştırmalarda piktogramın ilk kez Milattan Önce 5000 yıllarında Antik Çin kültüründe kullanıldığı görülmüştür. Yıllar içerisinde gelişme göstererek farklı bir hal almıştır. Günümüzde piktokgram altın çağını yaşıyor.

Piktogramın İçeriği

Piktogramın İçeriği

Günümüzde Piktogram Örnekleri

Günümüzde hem ülkemizde hem dünyada sıklıkla piktogram kullanılıyor. Günümüzdeki piktogramlar geçmiş dönemlere göre daha sadedir. Bu piktogramlar basit, sade ve işlevsel olarak kabul ediliyor. Piktogramlar basit içerikler olduğu için toplumun büyük bir kesimi tarafından kolayca anlaşılır.

Piktogramlardan bazıları dünyanın her yerinde aynı anlama gelir. Trafik işaretleri, can kurtaran görselleri ve ulusal standartlara bağlı olan piktogramlar dünyanın birçok yerinde aynı şekildedir. Bu da iletişimi güçlendirmeye yardımcı olur.

Piktogramların belirli bir dili yoktur. Belirli bir dili olmadığı için tüm ülkeler tarafında kullanılabilir. Özellikle Avrupa ülkelerinde piktogramın ayrı bir önemi, ayrı bir yeri bulunuyor.

Günümüzde Piktogram Örnekleri

Günümüzde Piktogram Örnekleri

Piktogramın Özellikleri

Piktogramın kendisine has birçok özelliği vardır. Bu özelliklerden birincisi ve önemlisi piktogramların evrensel olması olarak açıklanır. Evrensel olduğu için belli bir kültüre özgü olarak görülmez. Bu sebeple piktogramlar belirli bir yaşa ve kesime bağlı görülmez. Genç, yaşlı fark etmeksizin herkes piktogramı kullanabilir. Grafiksel çizimler ve semboller, piktogramın özünü oluşturuyor.

Grafiksel çizim ve semboller olmadan piktogramın başarılı olması düşünülemez. Ancak bu grafik çizim ve sembollerin dünyanın her yerinde aynı renkte olması gerekebilir. Aksi halde farklı milletten olan insanlar piktogramları anlamayabilir.

Piktogramların birçoğu kendine has ve kalitelidir. Kaliteli olması sayesinde pek çok kişinin dikkatini çekebilir.

Piktogramın Özellikleri

Piktogramın Özellikleri

Tarihsel Süreçte Piktogramın Gelişimi

Piktogram, tarihsel süreç içerisinde devamlı kendisini geliştirmiştir. Dünyanın farklı dönemlerdinde piktogramlar farklı özellikler taşımıştır. Piktogramlar ilk olarak Çin’de kullanıldığı için bunlarda Çince kavramlar sıklıkla görülebiliyor. Piktogram, tarihsel süreçte bir yazı stili haline gelmiştir. Tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyet, piktogram yazısını kullanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde ortak dil olması için piktogramlar kullanılmıştır. Bu araştırmalardan geçmiş dönemlerde de insanların kolay bir şekilde iletişime geçmek istediği anlaşılıyor. Ancak 1960’lı yıllarda piktogram çok daha üst seviyelere çıktı.

1964 yılında piktogramlar resmen kullanılmaya başlandı. 1964 yılından beri piktogramlar toplumun birçok kesiminde kullanılıyor. Gelecekte de piktogramın pek çok yerde kullanılacağı düşünülüyor.

Tarihsel Süreçte Piktogramın Gelişimi

Tarihsel Süreçte Piktogramın Gelişimi

Piktogram Nasıl Yapılır?

Piktogram hakkında birçok soru soruluyor. Bunlardan birisi de piktogramın nasıl yapıldığıdır. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi piktogramın daha kolay yapılmasını sağlıyor. Çünkü bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi elektronik aletler üzerinde birtakım programlarla piktogram yapılabiliyor.

Piktogramın oluşturulabilmesi için grafik çizgileri ve sembolleri iyi kullanmak gerekiyor. Aksi halde oluşturulan piktogram toplumun her kesimine hitap edemez. Piktogram yapmak için ilk olarak bir taslak oluşturulur. Bu taslak içerisinde piktogramın ne oluşturulacağı ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer alır.

Taslağın oluşturulmasından sonra taslağa uygun semboller bulunur. Bu semboller, piktogram oluşturmanın en önemli kısmıdır.

En son aşamada ise bulunan sembollerin simgelenmesi sürecine geçiliyor.

Piktogram Nasıl Yapılır?

Piktogram Nasıl Yapılır?

Piktogram Nerelerde Kullanılıyor?

Piktogram, hayatın her alanında kullanılıyor. İnsanlar piktogram sayesinde yazı olmadan da konunun içeriğini anlayabiliyor. Buna bağlı olarak piktogramın kullanıldığı alanlar günden güne artıyor. Resmi kurumlarda dahi piktogram kullanılıyor. Ancak resmi kurumlarda kullanılan piktogramın içeriği farklılık gösterebiliyor.

Piktogram özel şirketlerde de kullanılabiliyor. Şahıs şirketleri, kendi şirketlerini betimlemek için piktogram tasarlayabiliyor. Bu sayede piktogram sayesinde kendi reklamlarını yapabiliyor.

Piktogramın kullanıldığı alanlardan bazıları şunlardır:

  • Tren istasyonlarında
  • Tarihi çarşılarda
  • Havaalanlarında

Piktogram kullanılan alanlarda iletişim çok daha kuvvetli oluyor. Farklı milletten bireyler, piktogram sayesinde işlerini kolayca yürütebiliyor. Bu da kişilerin zamandan tasarruf yapmasını sağlıyor. Zamandan tasarruf sağlayan kişiler enerjilerini başka alana yönlendirebiliyor.

Piktogram Nerelerde Kullanılıyor?

Piktogram Nerelerde Kullanılıyor?

Piktogramların Avantajları

Piktogramların birçok avantajı vardır. Bu avantajlarından dolayı piktogramlar dünyanın her yerinde kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda şekil ve sembollerin, yazıdan daha fazla akılda kaldığı ispatlanmış. Piktogramlar şekil ve sembol içerdiği için çok daha akılda kalıcıdır. Buna bağlı olarak piktogram, uyarı mesajının daha kolay anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Piktogramlar sayesinde oluşan tehlike anında öğrenilebiliyor. Araç sürücüleri bu konudaki en büyük örnek olarak görülüyor. Piktogramlar, okuma yazma bilmeyen kişiler için de iletişim imkanı sunuyor. Okuma yazma bilmeyen bireyler piktogram sayesinde verilen mesajı kolay bir şekilde anlıyor.

Piktogramlarda kelime bulunmadığı için dar alanlarda birçok şekil bulunabilir. Bu da dar alanlarda piktogramın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Piktogramların Avantajları

Piktogramların Avantajları

Piktogramların Dezavantajları

Piktogramların bazı dezavantajları vardır. Ancak avantajları ile kıyaslandığında piktogramın dezavantajları çok daha azdır. Piktogramın bazıları, bölgelere has olabilir. Bu piktogramlar evrensel olmadığı için farklı milletler tarafından zor bir şekilde anlaşılıyor. Bu durum piktogramın en önemli dezavantajlarından biri olarak görülüyor.

Piktogramların bazıları yorumlara açık olara yapılıyor. Yorumlara açık olarak yapılan piktogramlar farklı yönlere çekilebiliyor. Farklı yorumlanan piktogramlardan dolayı insanlar yanlış yönlendirilebiliyor.

Yanlış yönlendirilen insanlar farklı tehlikeler ile karşılaşabilir. Bundan dolayı piktogramların anlamını doğru bir şekilde açıklamak gerekir.

Farklı yorumlanacak piktogramların yazı ile desteklenmesi gerekiyor. Yazı ile desteklenen piktogramlar ilgi çekici özelliğini kaybedebilir. Çocuklar şekilli piktogramları daha çok seviyor.

Piktogramların Dezavantajları

Piktogramların Dezavantajları

Piktogramların Sınıflandırılması

Piktogramlar tek çeşit değildir. Piktogramlar farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Piktogramlar farklı şekillerde sınıflandırıldığı için anlaşılması daha kolay olabiliyor. Piktogramların sınıflandırılması fikri ilk kez Dreyfuss tarafından 1972 yılında ortaya atılmıştır. Dreyfuss, piktogramları toplar ve bu piktogramları sınıflandırmaya karar verir.

Piktogramlar temsili, soyut ve keyfi olmak üzere 3 grupta sınıflandırılıyor. Temsili piktogramlar en fazla kullanılan piktogramlar olarak bilinir. Çünkü bu piktogramlar nesnelerin kolay şekilde anlaşılmasını sağlıyor.

Soyut semboller grubundaki piktogramlarda ise grafik semboller kullanılıyor. Grafik semboller sayesinde açıklanan mesaj daha iyi desteklenebiliyor.

Keyfi sınıfta yer alan piktogramlar ise toplumun farklı alanında ve şahsi olarak kullanılabiliyor.

Piktogramların Sınıflandırılması

Piktogramların Sınıflandırılması

Piktogramın İnsan Üzerindeki Etkisi

Piktogramlar ulaşım, eğitim, gıda gibi sektörlerde kullanılır. Buna bağlı olarak insanları derinden etkileyebilir. Çünkü piktogramlar vereceği mesajı derinden anlatabiliyor. Derinden verilen mesaj sayesinde insanların alışveriş anlayışı değişiklik gösterebiliyor. Buna bağlı olarak kapitalist şirketlerin birçoğu ürünlerini tanıtmada piktogramdan yararlanıyor.

Eğitimde de piktogramın kullanılması öğrencileri yönlendirebiliyor. Özellikle kimya alanında piktogramın kullanılması, deneylerin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Bu deneylerde piktogram değil de yazı kullanılsaydı içerikleri bu kadar dolu olmazdı.

Piktogram, psikolojide de kullanılıyor. Psikolojide kullanılan piktogram sayesinde insanların rahatsızlıklarına kolay bir şekilde teşhis konabiliyor. Bütün bu detaylara bakıldığında piktogramın insan üzerinde derin etkisinin olduğu sonucuna ulaşılıyor.

Piktogramın İnsan Üzerindeki Etkisi

Piktogramın İnsan Üzerindeki Etkisi

Yorum Yapın
  • Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Fatih Wifi Şifresi 2021, Güncel Fatih İnternet

Teknolojik döngünün her zaman bir adım daha ilerlemesiyle birlikte okullarda, evlerde ve hatta sokaklarda bile internetin daha kolay erişilebilir hale geldiğini görüyoruz. Eğitimde ulaşılabilirliğin çok önemli…

2 Yıl Önce
0 Yorum

DGS Gazetecilik Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022

DGS Gazetecilik Bölümü 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler 2021 – 2022 , Gazetecilik ; yaşanılan olaylarda merak edilen konuların detaylı araştırma sonucu objektif bir biçimde kitlelere ulaştırmaktadır.…

11 Ay Önce
0 Yorum

Dünyanın En Şanssız İnsanları

Dünyanın En Şanssız İnsanları kimdir hiç düşündünüz mü? Bazen insanlar işleri istedikleri gibi gitmediği için şanssız bir gün geçirdiklerini düşünürler. Gerçekten de yaşadıklarınız Dünya’nın en şanssız…

11 Ay Önce
0 Yorum
valorant vp satın al