Ticari faaliyetler esnasında farklı ödeme yöntemleri bulunur. Bunlardan biri de senet ile ödemedir. Bu ödeme türünde satın alınan ürün ya da hizmet karşılığı belirli zaman aralıklarında ödeme taahhüdü verilir. Ancak farklı nedenlerden dolayı ödeme vadesi geldiğinde ödeme yapılmaması durumunda belirli bir prosedür takip edilir. Alacaklılar alacaklarını bu adımları takip ederek tahsil etmeye çalışır. Vadesinde ödenmeyen senetler nasıl tahsil edilir araştırmaları yapanlar doğru mercilere doğru başvurular yaparak alacaklarını tahsil edebilirler.

Çekler, senetler ve poliçeler Türk Ticaret Kanunu kapsamında tanımlanan senet türleridir. Vadesinde ödenmeyen senetler elde ya da banka yolu ile tahsil edilebilir. Ödenecek tutar belirlenen vade gününden itibaren iki iş günü içerisinde ödenmesi gereklidir. Bu şekillerde senetler tahsil edilemiyor ise hukuki süreç başlatılabilir.

Ödenmeyen Senetler İçin Takip Edilecek Hukuki Süreçler

Vadesinde ödenmeyen senetler için hukuki süreçler takip edilmelidir. İlk aşama icra takibidir. Bunun için şu aşamalarla süreç işler:

* İcra takibi için talep oluşturulur.

* Ödeme yapmayan bireylere ödeme emri gönderilir.

* İcra takibi kesinleşir.

* Haciz işlemleri başlatılır.

* Satış yapılır. Sonrasında ise icra talebinde bulunan bireylere para paylaştırılır.

Senet ödenmediğinde başlayan bu hukuki süreçte senet alacaklısı hızlı ve doğru adımlar atabilmek için icra avukatından danışmanlık desteği alır.

Ödenmeyen Senetler İçin Başvurulabilecek Tahsil Yolları

Senet alacaklısı üç farklı yöntem ile alacağını tahsil etme yoluna gidebilir. Bunlar; icra takibi, banka üzerinden protesto çekilmesi, alacaklının borçlu tarafa ihtar çekmesidir. Bu tahsil yolları ile senedin ödenmemesi durumunda ise borçlu kişi için dli para cezası ya da hapis cezası verilmez. Sadece alacaklının senedi tahsil etmek için yaptığı tüm masrafları borçlu bireyden talep etme hakkı vardır. Hukuki süreçte borçlu birey senetleri ödeyeceğini taahhüt edebilir. Ancak yine de ödeme gerçekleşmez ise borçlu hakkında dava açılabilir. Bu durumda ise hâkimin ceza verme hakkı vardır.

Ödenmeyen senetler avukata verildiğinde, avukat öncelikle borçlu ile iletişime geçer. Yapılan bilgilendirme ile borçluya çeşitli ödeme imkanları sunulur. Ve belirli bir süre tahsis edilir. Bu süre içerisinde borçlu ödeme yapmaz ise avukat bu aşamadan sonra hukuki süreci başlatır. Bunun için ilk olarak icra takibine başvurur.

Ödenmeyen Senetler İçin İcra Takibi

Ödenmeyen senetlerin alacaklısı vadesi geldiği halde ödeme alamadığında icra başlatabilir. Senedin aslı ile İcra Dairesi’ne alacaklı taraf tarafından başvuru yapılabilir. Yapılan başvuru ile ödenmeyen senetler nasıl tahsil edilir konusunda ilk yöntem kullanılmış olur. İcra Dairesi borçlu kişiye ödeme emri gönderir. Borçlu emri aldığı günden itibaren 10 gün içerisinde ödeme yapmalıdır. Borçlu 10 gün içinde ödeme yaptığında icra takibi başlamaz. Borçlu ödeme emri aldığında borca itiraz da edebilir. Ödeme emrinin borçluya ulaşmasının ardından 5 günlük süre içerisinde borçlu borca itiraz edebilir. Herhangi bir itiraz olmaz ise süreç on günlük ödeme süresi ile devam eder.

Vadesi gelen ve ödemesi alınamayan senetler için icra takibi başlatma süresi 3 yıl olacaktır. 3 yıl içerisinde alacaklı çeşitli yollar kullanır. Alacağını tahsil edemediği noktada icra takibi için hukuki süreci başlatır. 3 yılsonunda ise sadece ilamsız icra takibi yapılabilir. Ayrıca her senedin zaman aşımı süresi de bulunur. Banka gibi resmî kurumlardan alınan senetlerde zamanaşımı süreci 10 yıl olarak işler. Bu süre protestolu senetlerde 3 yıldır.

İcraya Verilen Senet Ödenmediğinde Gelişen Hukuki Süreçler

İcra takibi ile ödenmeyen senetler için haciz işlemleri başlar. Haciz işleminden bir önce borçluya ödeme emri çıkarılır. Bu şekilde borçluya belirli bir süre tanınmış olur. Bu süreçte borçlu da borca itiraz edebilir. Verilen bu süre içinde itiraz hakkı kullanılmamış ve ödeme de yapılmamış ise borçlu için bazı yaptırımlar devreye giriyor. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

* Borçlunun belirli bir maaşı var ise maaşının ¼ kadarı haciz edilir.

* Borçlu üzerinde taşınmazlar bulunuyor ise haciz işlemi yapılır.

* Borçlunun arsası, arabası ve evi var ise haciz işlemi yapılır.

Haciz işlemi ile senet takibi yapmak bu alana en son başvurulacak yöntemdir.

Ödenmeyen Senetler İçin Banka Üzerinden Protesto Çekmek

İcra takibi yaparak alacaklı senet borcunu tahsil edemiyor ise banka üzerinden protesto çekebilir. Bu süreçte borçlu bankanın kara listesine dahil olur. Özellikle ticaret ile uğraşan bireyler için bankaların kara listesine girmek çok büyük sorunlar oluşturur. Vadesi gelen senetler ödenmediğinde ödeme protestosu denilen ihtarname ile tespit edilmektedir. Vade tarihinden sonra iki iş günü içerisinde noter aracılığı ile protesto gönderilir. Bu şekilde borçlu bireylere senedin vadesinin geçtiği hatırlatılır. Ödenmediğinde faiz işletileceği de bildirilir. Vadesinde ödenmeyen senetlerde protesto edilmez ise faiz işletimi olmaz.

Ödenmeyen Senetler İçin Borçluya İhtar Çekilmesi

Senetlerin vadesine ödenmediğinde alacaklı borçluya ihtar çekebilir. Bu şekilde alacaklı iyi niyet gösterir. Borçluya ödeme yapmak için ek bir süre açmış olur. Borçlu bu ek süre içinde de ödeme yapmaz ise artık icra takibi süreci başlatılır. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sekteye uğramaması için yararlanılan bu yöntemde ihtarname noter aracılığı ile çekilir. Ancak e-posta, telgraf, mektup ile de ihtarname çekilebilir. Bazı durumlarda ödenmeyen senetler nasıl tahsil edilir konusunda noter ile ihtarname çekilmesi zorunludur. Çekilen ihtarname için karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı konusunda noter tarafından noter şerhinin yazılması önemlidir. Karşı tarafa ulaşmayan bir tebliğin herhangi bir geçerliliği olmaz.

Yorum Yapın
  • Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi?

Devlet memurlarının şirket kurma konusunda bazı engellerle karşılaşmaları söz konusudur fakat bu engeller sınırlayıcı niteliktedir ve memurların şirket kurması bazı koşullara bağlı olarak sınırlı tutulur. Devlet…

1 Yıl Önce
0 Yorum

Mirasta Zümre Sistemi Nedir?

Miras, kişinin ölümü durumunda mal varlığının dağıtılmasını düzenleyen, hukuki bir kavramdır. Miras ile ilgili tüm konular ve kurallar, miras hukukunun konusudur. Ülkemizde miras hukuku düşünüldüğünde yasal…

1 Yıl Önce
0 Yorum

Fatura Çeşitleri Nelerdir?

Fatura resmi bir terim olmakla birlikte, bir ticari işletmenin verdiği hizmet karşılığında müşterisine ibraz etmekle yükümlü olduğu ticari ve yasal belgedir. Fatura herhangi bir sözleşme değildir,…

1 Yıl Önce
0 Yorum