Fatura resmi bir terim olmakla birlikte, bir ticari işletmenin verdiği hizmet karşılığında müşterisine ibraz etmekle yükümlü olduğu ticari ve yasal belgedir. Fatura herhangi bir sözleşme değildir, ancak sözleşme yapılması durumunda sözleşme de geçerli olan aşamaların yerine getirildiğini gösterir.

Fatura türleri nelerdir

Verilen hizmete bağlı olarak fatura çeşitleri farklılık gösterir. Bu farklılık vergilendirme ve ödeme zamanına göre değişir. Değişiklikler gönderim yönetmeliğine göre gruplanır. Yapılan işleme bağlı olan fatura türleri şunlardır;

 • İşlem amacına bağlı olan fatura
 • Vergilendirmeye bağlı olan fatura
 • Ödeme zamanına bağlı olan fatura
 • Gönderilen yönteme bağlı olan fatura

İşlem Amacına Bağlı Olan Fatura

Fatura türleri düzenlemeye bağlı olarak çeşitlilik gösterir bunlar

 • İrsaliyeli fatura
 • Proforma fatura
 • İade faturası
 • Tevkifatlı fatura
 • ÖTV’li fatura
 • ÖTV’li fatura
 • Stopajlı fatura

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli fatura mal ile birlikte müşteriye gönderilen faturadır. Bu aynı zamanda son derece pratik ve kolay hazırlanan bir fatura türüdür. İrsaliyeli fatura kendi içinde ayrı belgelerdir, ancak bu iki belge günümüzde bir arada hazırlanır. Faturada bulunan bilgiler sevk irsaliyesinde bulunan bilgilerle aynıdır. Genellikle aynı anda kesilir, tek bir belge olarak hazırlanır. İki farklı belge olarak işlem görür. Dolayısıyla tasarruf sağlar.

Proforma Fatura

Proforma fatura hiçbir mali yükümlülüğü olmayan firmanın müşterisine satıştan önce hazırladığı belgedir. Proforma fatura zorunlu bir fatura değildir. Ancak kurumsal firmalarda müşteri ile olan ilişkileri pekiştirmek ve güven sağlamak için tercih edilir. Proforma fatura aynı zamanda ayrıntılı faturadır. Üzerinde proforma fatura olduğu, proforma fatura tarihi, yapılan hizmetin cinsi, satıcının ve müşterinin isim soy isim ve iletişim bilgileri açık bir biçimde yer almalıdır. Faturanın alt kısmında ise faturayı düzenleyen yetkilinin ıslak imzası ve kaşesi de bulunmalıdır.

İade Faturası

İade faturası satılan bir malın müşteri tarafından iade edilmesi durumunda müşterinin kesmesi gereken faturadır. İade faturasında malın iade edilen miktarı belirtilmeli ve satılan maldan fazla olmamalıdır. Satın alınan fatura üzerinde belirtilen fiyat dışında herhangi bir fiyat belirtilmez. Faturanın tamamı iade edilebilir veya bir kısmı iade edilebilir. Ancak ne kadar iade edildiği, miktarı mutlaka faturada ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Kısaca iade faturası bilgileri ile satış faturası bilgileri birbiriyle eşleşmesi gerekir.

Tevkifatlı Fatura

Tevkifatlı fatura kesintili faturadır. Yani faturada belirtilen vergiler her iki taraf bölüştürülür. Tevkifatlı fatura da İrsaliye faturası gibidir. Faturada vergilerin bölüşüldüğü belirtilir. Tevkifatlı fatura genellikle kamu kurumlarında kullanılır. Döner sermaye ile çalışan kurumlar, meslek kurumları, belediyeler, il özel idareleri tevkifatlı fatura kullanır. Menkul değerler borsasında işlem yapan şirketler de tevkifatlı fatura kullanır. Tevkifatlı faturanın kendi içinde hesaplanma biçimi vardır. Faturada çıkan KDV oranı %50 oranında bölüşülür. Tevkifatlı fatura uygulayan diğer kurumlar ise mimarlık mühendislik işleri, özel güvenlik kurumları, danışmanlık ve denetim rehberlik hizmeti veren kurumlar tevkifatlı fatura düzenleyebilir.

ÖTV’li Fatura

Özel tüketim vergisi anlamına gelen ÖTV kanunla belirtilen ve bir kereye mahsus olarak ödenen vergidir. ÖTV’li fatura özel tüketim vergisine tabi olan mallar için düzenlenen faturadır. ÖTV’li fatura Avrupa Birliği kriterlerine göre belirlenen mallar için oluşturulan faturalardır. Bunlar; taşıtlar, değerli mücevherler, alkol, sigara ve çevreye zarar veren ürünler için uygulanır.

ÖTV’li Fatura

ÖTV’li fatura özel iletişim vergisi kapsamındaki faturalardır. GSM operatörlerinin faturasız hat sahiplerine kestiği faturadır.

Stopajlı Fatura

Stopaj ilgili kişilere ödenen bir kaynaktır. Stopajın ödenmesi durumunda vergi beyannamesi oluşturarak o kişi adına yatırılan vergidir. Stopajlı fatura serbest meslek sahiplerinin ödemesi gereken durumlarda düzenlenir. Gider pusulası ve işletmede çalışan personele ödenen ücret veya kira, kar payları için ödemenin belgelendirilmesidir.

Ödeme Zamanına Göre Düzenlenen Fatura Türleri

Diğer bir fatura türü ödeme zamanına bağlı olarak düzenlenen faturalardır. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılır;

 • Açık fatura
 • Kapalı fatura

Açık Fatura

Açık fatura vadeli satışlarda hazırlanan faturalardır. Müşteri mal veya hizmeti aldıktan belli bir süre sonra ödeme yapar. Bunu belirtilmesine ve bu belgeye açık fatura denir. Faturada ıslak imza ve kaşe mutlaka bulunmalıdır.

Kapalı Fatura

Kapalı fatura malın müşteriye teslim edilmesi durumunda bedelinin peşin ödenmesi durumunda düzenlenen faturadır. Aynı şekilde kapalı fatura düzenlemesinde mutlaka satıcının ıslak imzası ve kaşesi faturanın alt kısmında bulunmalıdır.

Gönderim Yöntemine Göre Düzenlenen Fatura Türleri

Gönderim yöntemine göre düzenlenen faturalar iki türlüdür. Bunlar;

 • ∞ Basılı fatura
 • ∞ Dijital fatura

Basılı Fatura

Basılı fatura matbaada matbu olarak basılır. Kurumun vergi numarası ve vergi dairesi yazılarak resmileştirilir.

Dijital Fatura

Dijital fatura bilgisayar ortamında dijital olarak oluşturulur. Matbu faturadan hukuki olarak hiçbir farkı yoktur. Günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanmış faturalardan biridir

Yorum Yapın
 • Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Fimlerden Gerçek Hayata Uyarlanması Beklenen 8 Bilim Kurgu İcadı

1-The Matrix Uyarlaması Yazar Malcolm Gladwell’in teorisi, tüm başarılı insanların becerilerini geliştirmek için en az 10.000 saat harcadıklarıdır. Fakat 10.000 saatin çok uzun bir zaman olduğunu…

1 Yıl Önce
0 Yorum

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Yeni iş kuracak girişimciler şahıs şirketi nasıl kurulur araştırmaları yapabilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin tercih ettiği bu şirket türü, düşük maliyetli bir seçim olacaktır. E- ticaret…

1 Yıl Önce
0 Yorum

Mirasta Zümre Sistemi Nedir?

Miras, kişinin ölümü durumunda mal varlığının dağıtılmasını düzenleyen, hukuki bir kavramdır. Miras ile ilgili tüm konular ve kurallar, miras hukukunun konusudur. Ülkemizde miras hukuku düşünüldüğünde yasal…

1 Yıl Önce
0 Yorum