Devlet memurlarının şirket kurma konusunda bazı engellerle karşılaşmaları söz konusudur fakat bu engeller sınırlayıcı niteliktedir ve memurların şirket kurması bazı koşullara bağlı olarak sınırlı tutulur. Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? Merak edilen konular arasında yer alırken devlet memurlarının şirket kurabilme şartlarından bahsetmeden önce devlet memuru nedir ve memur olma koşulları nelerdir bunu açıklamak gerekir.

Devlet Memuru Nedir Nasıl Olunur?

Devlet memuru olarak çalışan bireyler idari sisteme bağlı olarak görev yaparlar. Memurun hizmet alanı kamu hizmetlerini ilgilendiren konulardadır ve devlet memurları belirli bir maaş karşılığında kurumlarda çalışırlar. Memurlar devlet güvencesi altında çalışan meslek mensuplarıdır ve birçok mesleğin temsilcisi bu tür görevlerde yer alabilir. Devlet memuru olabilmek için şartların sağlanması gerekirken çeşitli sınavlardan geçmek sureti ile bu mesleğe başlamak mümkün olur.

Devlet Memurunun Sorumlulukları

Kanun ve mevzuatlara bağlı olarak çeşitli görevleri yerine getiren memurlar belirli hizmet birimlerine bağlı olarak çalışırlar. Kendi sorumluluk alanlarında olan işleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak yükümlülükleri arasında bulunmaktadır.

 • Yetkili amirin verdiği görevleri kanunlar çerçevesinde tamamlamak
 • Görevi sırasında din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmamak
 • Yurt dışındaki hizmetler sırasında devlet itibarını gözetmek
 • Kanunlara bağlı olmak
 • Ekip ruhu ile hareket etmek
 • Kanunların belirlediği kurallara riayet etmek
 • Devlet malını korumak
 • Çeşitli evrak ve belgelerin mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, arşivlemek
 • Her tür yazı veya dokümanı dağıtım için hazır hale getirmek
 • Kamuya ait malların kullanımında şahsi amaçlarını bu konuya alet etmemek
 • En az lise mezunu olmak

Nasıl Memur Olunur?

Memurlar görev yapabilmek için KPSS sınavından yeterli puanı almaları durumunda atama usulü ile göreve gelebilirler. Sınavın ardından mülakat da gerekli olabilmektedir. Bunun yanı sıra yaş sınırının olması söz konusu olur. Memur olmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar vardır ve bu koşullardan bazıları aşağıdaki şekildedir:

 • C vatandaşı olmak
 • Herhangi bir suç sebebi ile ceza almamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Erkek adayların askerlik vazifesini yapmış olması
 • Siyasi partiye üye olmamak
 • Akıl sağlığının yerinde olması
 • Sınav şartlarının yerine getirilmesi

Devlet Memurlarının Şirket Kurması

Devlet memurları tacir veya esnaf olarak faaliyette bulunamamaktadır. İş yeri açmaları, ticari olarak iş yerini faaliyete geçirmeleri kanunlar nezdinde yasaktır. 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memurların görev aldıkları kurum iştiraklerinde kurumlarını temsilen çalışma hakları bulunmaktadır.

Buna müsaade edilmesinde ise herhangi bir ticari amaç ya da şahsi menfaatin söz konusu olmaması yapılan hizmetin kamu çıkarlarını gözetmek amacı ile yürütülmesidir.

Devlet memurlarının sınırsız sorumluluk almaları durumunda çeşitli problemlerle karşılaşılması söz konusu olabilmektedir. Bundan dolayı oluşabilecek çeşitli zararlar karşısında onların korunması amacı güdülerek şirket kurmaları yasaktır.

Memurların düzenli çalışmasının tesis edilmesinde ve çalışmaları yönündeki verimin azalmamasında şirket kurmaları yönünde sınırlılıklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra anonim ve limited şirket kurulumlarında yönetim mekanizmasında yer almamaları gerekir.

Kanunlar kamu çalışanlarının şahıs şirketi kurmaları yönünde engel teşkil etmektedir. Şirketin anonim ya da limited olarak kurulması durumunda kurucunun memur olmaması bir zorunluluktur. Koşul olarak öne sürülen durum şirket kurucusu ya da yöneticisinin memur olmamasıdır. Şirkete hissedar olmakla ilgili yasal bir engel olmayışı memurların şirketlerde hisse sahibi olabileceğini göstermektedir. Kamu görevlisi olan memurların adi şirket ortağı olamayacağı yönünde kanun maddesi bulunmaktadır.

Devlet memurları kanununun 657 sayılı maddesine göre bu konularda sınırlandırılırlar. Bu maddeye bağlı olarak devlet memuru anonim şirket ortağı olabilirken yönetim ya da denetim görevini yerine getirememektedir. Temsilcilik ve vekil görevi de yine kanun maddesi ile engellenen durumlardan biridir. Devlet memurunun tüm şirkete sahip olması kanuna göre yasak olan bir diğer durumdur.

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi

Anonim şirketlerde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil yetkisi olmayan memurların bu statüde sayılmamak koşulu ile yer alması mümkün olur. Şirketin yönetim ve denetim işlerinden de sorumlu olmaması devlet memuru açısından bu tür şirketlerde bulunabilme açısından önemli bir koşuldur. 657 sayılı kanun maddesinde tüm detaylar açıkça belirtilirken memurun asli görevini aksatmaması düşünülerek bu tür önlemlerin alınması gerekli görülmektedir.

Memurun memuriyet hizmeti sırasında vazifelerini aksatmaması ve çalışma randımanında azalma yaşanmaması açısından bu tedbirler gerekli görülmektedir. Devlet memuru olarak görev alan kişilerin kamu hizmeti gerçekleştirmeleri ve kamunun menfaatine engel olacak davranışlarda bulunmamaları gerekirken devletin itibarını da zedelememeleri yükümlülükleri arasındadır. Bu sebeplere bağlı olarak da mesleğin tanımlaması yapılırken bazı hukuki düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır.

Devlet Memurlarının kollektif şirketlere, komandit şirketlere ve adi şirketlere ortak olması yasaklanırken anonim ve limited şirketlere ortak olabilmektedirler. Bu şirketlere ortak olduklarında ise yönetim ve denetimde görev almamaları şartı aranır.

Kolektif şirketlerde ortak olamadıkları gibi komandit şirkette de ortak olamamaktadırlar. Kolektif şirketlerde hiçbir görev almalarına izin verilmeyen memurların komandit şirketler açısından da sınırsız sorumlu ortağı olamadıkları kanun maddesi ile belirlenmiştir.

Komandit şirketlerde sermayesi bölünmüş komandit ortağı olabilmeleri ise mümkündür fakat bu tür şirketlerin de yönetim ve denetiminde görev almaları yasaktır.

Devlet memurları kooperatif şirket ortağı olmak istediklerinde bu konuda kanunlar açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kalkınma ve tüketim kooperatifleri söz konusu olduğunda yönetim ve denetimde görev alabilirlerken bunların dışındaki oluşumlarda yönetim ve denetim görevi yapamazlar.

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? Sorusuna yanıt arandığında bilinmesi gereken kanunlara göre memurların bazı sınırlılıklar dahilinde şirketlere ortak olabileceğidir. Bunun yanı sıra şirketlerin yönetim ve denetiminde görev almaları yasaktır.

Yorum Yapın
 • Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır?

Pek çok vergi mükellefi yaşanılan mali sorunlar yüzünden vergi borçlarını geciktirebiliyor. Biriken bu borçlar bireylere ödeme güçlükleri oluşturabiliyor. Bu nedenle devlet tarafından bireyler için zaman zaman…

1 Yıl Önce
0 Yorum

Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir?

Ticari faaliyetler esnasında farklı ödeme yöntemleri bulunur. Bunlardan biri de senet ile ödemedir. Bu ödeme türünde satın alınan ürün ya da hizmet karşılığı belirli zaman aralıklarında…

1 Yıl Önce
0 Yorum

Gelecekte Dünyayı Çok Farklı Bir Yer Haline Getirecek 6 Fikir

Gelecekte Dünyayı Çok Farklı Bir Yer Haline Getirecek 6 Fikir ,her gün dünyanın her yerinden insanlar geleceği daha parlak hale getirmenin yeni yollarını buluyor.Gelecekte ki teknolojide…

1 Yıl Önce
0 Yorum